pakiet ty

i żyjesz na luzie
nawet gdy pojawią się
przeszkody!

49 zł/m-c

nie pękaj!

zapłacimy za naprawę
zepsutego smartfona,
tableta, laptopa

49 zł/m-c

nie daj się
chorobie!

dostęp do specjalistów
w sieci Luxmed

49 zł/m-c

nie bój się
odlecieć!

ubezpieczenie turystyczne -
sam decydujesz, kiedy aktywujesz!

49 zł/m-c

nie bój się
zaszaleć!

nawet do 10 tys. zł na pokrycie
szkód wyrządzonych innym
osobom w życiu codziennym

49 zł/m-c

nie łam się!

nawet do 5 tys. zł za złamanie
lub oparzenie

pakiet ty

i żyjesz na luzie
nawet gdy pojawią się przeszkody!

49 zł/m-c

nie pękaj!

zapłacimy za naprawę
zepsutego smartfona,
tableta, laptopa

49 zł/m-c

nie daj się
chorobie!

dostęp do specjalistów
w sieci Luxmed

49 zł/m-c

nie bój się
odlecieć!

ubezpieczenie turystyczne -
sam decydujesz, kiedy aktywujesz!

49 zł/m-c

nie bój się
zaszaleć!

nawet do 10 tys. zł na pokrycie
szkód wyrządzonych innym
osobom w życiu codziennym

49 zł/m-c

nie łam się!

nawet do 5 tys. zł za złamanie
lub oparzenie

W PAKIECIE TY MASZ:

OCHRONA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 • zapłacimy za naprawę zepsutego smartfona, tabletu czy laptopa
  ?
  1 raz w roku, do 500 PLN
 • nawet do 3 000 zł na zakup nowego sprzętu w razie kradzieży
  ?
  1 raz w roku, w przypadku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rozboju
 • zwrot za nieautoryzowane połączenia (w razie kradzieży smartfona)

LECZENIE W PRYWATNYCH PRZYCHODNIACH

 • dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów oraz do badań
  diagnostycznych w sieci prywatnych przychodni
  ?
  2 wizyty w sieci Luxmed rocznie, u lekarzy następujących specjalności: internista, dermatolog, laryngolog, kardiolog, okulista, ortopeda

OPIEKA W PODRÓŻY DO 14 DNI

 • nawet do 20 000 zł na leczenie, gdy zachorujesz za granicą
 • dostęp 24/7 do Centrum Alarmowego w języku polskim
 • dostaniesz zwrot pieniędzy za skradziony bagaż i sprzęt sportowy
  ?
  do 500 PLN za bagaż i do 500 PLN za sprzęt sportowy

WYPŁATA PIENIĘDZY W RAZIE URAZÓW

 • otrzymasz nawet do 5 000 zł za złamanie, skręcenie lub oparzenie
  ?
  Złamania i skręcenia:
  5000 PLN – za złamanie kości kręgosłupa lub kości miednicy
  2000 PLN – za złamanie kości kończyny dolnej (z wyjątkiem kości palców)
  1000 PLN – za złamanie kości kończyny górnej (z wyjątkiem kości palców)
  500 PLN – za złamania kości głowy, kości twarzy, kości klatki piersiowej, kości palców kończyny górnej lub kości palców kończyny dolnej
  500 PLN - za skręcenie stawu barkowego, stawu łokciowego, stawu nadgarstkowego, stawu biodrowego, stawu kolanowego lub stawu skokowego

  Oparzenia:
  5000 PLN - za oparzenie o głębokości przekraczającej III stopień, oparzenia przewodu pokarmowego lub oparzenia dróg oddechowych
  2000 PLN – za oparzenie III stopnia, obejmujące ponad 10% powierzchni ciała
  1000 PLN – za oparzenie II stopnia, obejmujące ponad 10% powierzchni ciała

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

 • nawet do 10 000 zł na pokrycie szkód wyrządzonych innym
  osobom w życiu codziennym w czasie amatorskiego uprawiania
  sportu lub gdy wyrządzisz szkodę w miejscu zamieszkania
  - także w wynajmowanym mieszkaniu!

NA WSZELKI WYPADEK

 • 50 000 PLN dla Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie
Do 40%
zniżki na zakup
karnetu do sieci
Jatomi
Fitness

Członkostwo w OpenCard

30% lub 50% zniżki w setkach restauracji w Polsce dla Ciebie

Na swojego smartfona ściągasz aplikację Open Card i wpisujesz do niej kod, który wyślemy na Twój adres email razem z wystawioną dla Ciebie polisą.
Od tej pory przez 6 miesięcy możesz cieszyć się mega zniżkami w setkach restauracji w całej Polsce!

WYPEŁNIJ FORMULARZ W 2 MINUTY

Jako ubezpieczający i ubezpieczony składam oświadczenia wskazane w niniejszym załączniku.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki Grupy Aviva oraz na wzajemne udostępnianie przez nie tych danych w celu oferowania usług finansowych i dalszego przetwarzania przy wykonaniu tych usług oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach, również z innymi pozyskanymi danymi. - opcjonalnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva. - opcjonalnie
Powyższa zgoda obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
*Grupa Aviva tj. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i jednostki powiązane z nią w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

RAZEM: 49 zł
miesięcznie
Pakiet Ty jest dostępny dla osób w wieku 18-29 lat. Oznacza to, iż w dniu sporządzenia wniosku ubezpieczony musi być pełnoletni i nie może mieć ukończonych 30 lat.
Umowa jest zawierana na 7 lat, ale możesz ją rozwiązać w każdym momencie bez zbędnych formalności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Niestety nie. Żadne ubezpieczenie (nie tylko Pakiet Ty ☺) nie obejmuje zdarzeń które miały miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej.
 • Nasze ubezpieczenie obejmuje utratę sprzętu elektronicznego w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rozboju.
 • Jeśli stałeś się ofiarą jednej z tych trzech sytuacji i w jej wyniku utraciłeś telefon (lub inny sprzęt mobilny), Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty zakupu i dostarczenia na Twój adres nowego Sprzętu Mobilnego. Oznacza to, że nowy telefon dostarczymy na wskazany przez Ciebie adres na terenie Polski.
 • Pamiętaj, że koszt zakupu nowego Sprzętu Mobilnego nie może przekroczyć wartości utraconego smartfona/tableta/laptopa, a wszystkie koszty (łącznie z kosztem dostawy) nie mogą przekroczyć limitu 3000 PLN.
Przed Tobą trzy następujące kroki. Po ich wykonaniu w ciągu 30 dni otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres nowy telefon zakupiony na nasz koszt.

1. Niezwłocznie zgłoś ten fakt na najbliższym posterunku Policji.

Pamiętaj, aby uzyskać i zatrzymać wydany przez Policję protokół zaświadczający o utracie Sprzętu mobilnego w skutek Kradzieży z włamaniem, Kradzieży kieszonkowej lub Rabunku, gdyż będzie on Ci potrzebny do zgłoszenia szkody.

2. Skontaktuj się z naszym Centrum Alarmowym
i
Czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu, pod numerem +48 22 203 79 04
i poinformuj ich o zaistniałej sytuacji.
i
Bądź przygotowany, aby podać:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL lub numeru paszportu,
 • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Tobą lub z wskazaną przez Ciebie osobą,
 • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
 • inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Uczestnikowi, np. model telefonu, adres pod który powinien zostać dostarczony nowy telefon


3. Bądź przygotowany na przedstawienie dowodu zakupu sprzętu (faktury lub rachunku) i zaświadczenia od Policji.
Aviva jest wolna od odpowiedzialności jeśli do kradzieży dojdzie z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa. W takich sytuacjach odmówimy realizacji świadczenia.
Skontaktuj się z naszym Centrum Alarmowym
i
Czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu, pod numerem +48 22 203 79 04
i poinformuj ich o zaistniałej sytuacji.
i
Bądź przygotowany, aby podać:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL lub numeru paszportu,
 • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Tobą lub z wskazaną przez Ciebie osobą,
 • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
 • inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Uczestnikowi, np. model telefonu, adres pod który powinien zostać dostarczony nowy telefon


Następnie odbierzemy od Ciebie Twój uszkodzony telefon, a po dokonaniu naprawy dostarczymy Ci go na podany przez Ciebie adres.
Aviva jest wolna od odpowiedzialności jeśli do szkody dojdzie z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa. W takich sytuacjach odmówimy realizacji świadczenia.
Z związku z tym, że nasze Centrum Alarmowe pośredniczy w wielu naprawach sprzętu mobilnego, dokładamy wszelkich starań, aby koszty naprawy nie przekraczały cen osiągalnych na rynku. Jeśli jednak koszt naprawy przekroczy limit 500 PLN, skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy dopłacenie przez Ciebie brakującej części kosztu naprawy.
Tak, u nas możesz ubezpieczyć nawet starszy telefon, pod warunkiem, że nie jest on starszy niż 4 lata. W przypadku kradzieży, jeśli okaże się, że Twój model nie jest już dostępny w sprzedaży, zakupimy i dostarczymy Ci telefon o możliwie najbliższych parametrach.
Wystarczy, że zadzwonisz do nas
i
pod numer 801 888 444 lub 22 557 44 44 (pon –pt 7:30-20:00)
, aby poinformować nas o zdarzeniu, a następnie prześlesz nam
i
Dokumenty obowiązkowe:
 • wypełniony i podpisany Formularz roszczenia - wypadek (POBIERZ)
 • karta lub karty wypisowe ze szpitala
 • karta medyczna z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej
 • dokument potwierdzający Twoją tożsamość, np. dowód osobisty
 • dokument wyjaśniający okoliczności i przyczynę zdarzenia (np. protokół wypadkowy, protokół BPH, notatka służbowa Policji, postanowienie Prokuratury); możesz także podać w formularzu adres oraz numer sprawy placówki prowadzącej postępowanie
 • decyzja ZUS/ KRUS oraz zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA)
skany dokumentów potwierdzających zdarzenie
i
bok@aviva.pl
. My w ciągu 30 dni od otrzymania od Ciebie zawiadomienia prześlemy Ci świadczenie ubezpieczeniowe na wskazane przez Ciebie konto bankowe. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności okaże się niemożliwe w terminie wskazanym powyżej, wtedy świadczenie ubezpieczeniowe wypłacimy w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Żeby umówić się na wizytę zadzwoń na ogólnopolski numer infolinii Grupy LUX MED: 22 33 22 888, i podaj swój numer PESEL lub numer dowodu osobistego.
Aby aktywować ubezpieczenie turystyczne (powinieneś to zrobić co najmniej 24h przed wyjazdem!), powinieneś zadzwonić na nr 801 888 444 lub +48 22 557 44 44. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00.
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości – ubezpieczenie turystyczne przysługuje jednorazowo w ciągu roku. Następne ubezpieczenie turystyczne w ramach pakietu Ty będziesz mógł wykorzystać podczas podróży w drugim roku ubezpieczenia.
Staraliśmy się, aby poinformować Cię tutaj o najważniejszych zasadach i ograniczeniach Pakietu Ty. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinieneś jednak przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia – zawierają one pełną i kompleksową informację na temat Pakietu Ty. OWU możesz znaleźć na dole strony, ponadto zostanie Ci ono przesłane do akceptacji po złożeniu wniosku o Pakiet Ty.
Prezentowana umowa jest terminowym ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Ponadto w ramach pakietu klient jako ubezpieczony przystępuje do umowy grupowego ubezpieczenia z Działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zawartej pomiędzy Towarzystwem a Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych S.A. jako ubezpieczycielem. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przystępny skrót najważniejszych informacji znajduje się w Przewodniku Klienta. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc do Telecentrum (tel. 801 888 444, 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Dokumenty

OWU Pakiet TY
Pobierz PDF 0,24MB
OWU Grupowe TY
Pobierz PDF 0,20MB
OWU Umowa Tymczasowa
Pobierz PDF 0,15MB
Oferta Jatomi Fitness
Pobierz PDF 0,25MB