Kołoza
Kołem
Ubezpiecz rower od kradzieży, a siebie
od następstw nieszczęśliwych wypadków

i ciesz się jazdą bez żadnych ograniczeń
Poznaj ofertę i oblicz składkę
Od daty zakupu nie może upłynąć więcej niż 24 miesiące

Wpisz datę zakupu roweru

Wpisz kwotę z paragonu. Możesz ubezpieczyć rower do 5000 zł

Wpisz kwotę, jaką wydałeś na zakup roweru

Twoja roczna składka

?

Suma ubezpieczenia w przypadku kradzieży

?

Twoje korzyści

Odszkodowanie dla Ciebie, gdy w wypadku rowerowym doznasz uszczerbku na zdrowiu
20 000 zł
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Odszkodowanie dla osób trzecich, którym wyrządzisz szkodę swoim rowerem
20 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna
Gdy stracisz lub uszkodzisz rower w wyniku wypadku, kradzieży czy zdarzeń losowych
Kradzież
lub uszkodzenie roweru
Pomoc Rowerowa 24h - naprawa na miejscu lub transport do warsztatu oraz serwis informacyjny dotyczący warsztatów, sklepów i tras rowerowych.
Pomoc assistance
w razie awarii roweru

Skutki nieszczęśliwego wypadku

Wypłacimy nawet do 20 000 zł w razie nieszczęśliwego wypadku lub doznania uszczerbku na zdrowiu


Odpowiedzialność cywilna

Wypłacimy nawet do 20 000 zł na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas jazdy rowerem


Kradzież lub uszkodzenie roweru

Wypłacamy 100% sumy ubezpieczenia roweru w przypadku kradzieży, rabunku lub zniszczenia.


Pakiet Assistance

Pomoc Rowerowa 24h - naprawa na miejscu lub transport do warsztatu

Najczęściej zadawane
pytania(FAQ)

Suma ubezpieczenia zależy od wieku Twojego roweru. Przy rowerach kupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacamy 100% podanej wartości roweru. Jeśli od daty zakupu minęło od 13 do 18 miesięcy - 90%, a jeśli od 19 do 24 miesięcy - 85%. Różnice wynikają z amortyzacji.
W załączniku znajdziesz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dla produktu Koło za Kołem.
OWU Koło za Kołem
Po zakupie ubezpieczenia, otrzymasz je również wraz z polisą na wskazany w formularzu adres email.
Płatności online obsługuje firma eCard S.A. Wystarczy że klikniesz w wybraną formę płatności. W przypadku rezygnacji z zakupu, gdy płatność odbyła się przy pomocy karty, zwrot nastąpi bezpośrednio na jej rachunek.
Nie, nie każdy. Rower, który kupiłeś w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz jego wartość wynosi max. 5000 zł. Musisz posiadać dowód zakupu roweru oraz kartę gwarancyjną z numerem ramy roweru. Również nie odpowiadamy za szkody, jeśli roweru używasz do wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu i sportu wysokiego ryzyka, w tym treningów, do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej albo wykonywania zawodu.
Jest to zabezpieczenie rowerowe takie jak zapięcia składane lub U-Lock.
Od dnia następnego po opłaceniu składki. Np.: Dziś wypełniasz formularz i płacisz blikiem albo kartą, polisa działa od jutra. Polisa jest ważna przez rok.
Skontaktuj się z nami pod numerem 22 557 44 44 w ciągu maksymalnie 7 dni od wypadku. Nie naprawiaj roweru przed kontaktem z nami oraz zbierz niezbędną dokumentację – oświadczenia, zdjęcia, numer polisy OC sprawcy szkody, itp. – która pozwoli nam jak najszybciej ustalić przyczyny szkody i wypłacić Ci odszkodowanie.
Skontaktuj się z nami pod numerem 22 522 27 43. Zorganizujemy pomoc, a następnie dokonamy zwrotu jej kosztów operatorowi, który jej udzielił. Pamiętaj, że w przypadku organizacji pomocy bez naszej wiedzy nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych kosztów pomocy.
Gdy ukradną Ci rower, zgłoś to na policję w ciągu maksymalnie 3 dni i zachowaj protokół zgłoszenia. Protokół powinien zawierać opis sposobu w jaki rower był zabezpieczony. Dotyczy to przypadków kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju albo zniszczenia roweru w wyniku napaści. Jeśli nie poinformujesz policji, niestety jesteśmy wolni od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Jednocześnie poinformuj nas o kradzieży w ciągu maksymalnie 7 dni, dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44 i postępuj zgodnie z instrukcją pracowników telecentrum.
Gdy sprzedasz rower, poinformuj nas o tym nam mailem na bok@aviva.pl załączając kopię umowy sprzedaży.
Reklamację możesz zgłosić pisemnie (Aviva Sp. z o.o. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa), ustnie (+48 22 557 44 44 albo osobiście w siedzibie lub oddziałach Avivy lub w formie elektronicznej (reklamacje@aviva.pl). Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Więcej informacji znajdziesz w OWU Koło za Kołem, w sekcji A punkt IX – Reklamacje.